A Jedlik Ányos Társaság Jedlik-díja

A Jedlik Ányos Társaság
elnöksége által adományozott

BORURA DERÜ

emlékérem

A Jedlik Ányos Társaság névadója születésének 200. évfordulójáról méltóképpen kívánt megemlékezni. Ebben a Jedlik Ányos Társaság tisztikarának teljes körét, a tagság minél szélesebb körét, de a tagságon kívül is számos szakembert kívánt bevonni.

Jedlik Ányos 1858-ban megkapta az Akadémia nagydíját és a vele járó emlékérmet, elsősorban a „Nehéz testek fizikája” c. egyetemi tankönyv megírásáért. Az emlékérem elülső oldalán az Akadémia jelmondata: BORURA DERÜ olvasható.

A Jedlik Ányos Társaság 1999. 06. 30-án tartott elnökségi ülésén úgy határozott, hogy minden közreműködő, aki a bicentenárium sikerét tanulmányok, cikkek írásával, előadás tartásával, szervező munkájával vagy egyéb módon előmozdítja, részesüljön az Akadémia említett nagydíjának másolatában. Ez nagyságát, kivitelét illetően megfelel az eredetinek azzal a változtatással, hogy az érme hátoldalán az éremben részesülő nevét tüntetik fel.

Az érmét bronz és ezüst változatban készül. A bronz változatot személyek, az ezüst változatot intézmények, szervezetek (jogi személyek) kapják.

Az érem tervezője Szabó Géza szegedi ötvösművész.