Jedlik-találmányok

    

Jeldik Ányos felfedezései és újításai:

1. Savanyú vizet készítő gépezet természetes sűrítéssel (1825 1842)

2. A szénsav elszállását gátló töltő cső (1826 1829)

3. Edényes légsúlymérő elvén alapuló higanyos légszivattyú (1862)

4. Előritkítással működő higanyos légszivattyú (1862)

5. Mechanikus hullámgép (1847)

6. Elektromágneses hullámgép (1868)

7. Elektromágneses hosszrezgő készülék (1868)

8. Elektromágneses keresztrezgő készülék 1869

9. Egymásra merőleges két rezgésnek eredőjét lerajzoló gépezet (1827)

10. Haladó mozgással egyesített két rezgésnek eredőjét lerajzoló gépezet (1876)

11. Haladó mozgással egyesített két rezgésnek eredőjét lerajzoló hangvillák (1874)

12. Mikrométer-csavaros osztógép Végtelen csavaros osztófő, rugalmas Cardanoszerkezetű csavarok (1843); Átalakítás kézi forgatásra (1846); Közös rácsok vonalzása elektromotorral (1854)

13. Differenciál-csavaros osztógép csavartokos szánnal (1851)

14. Fénytani rácsok bevonata (1848 1863)

15. Fénytani rácsok étető folyadéka (1863)

16. Fénytalálkozási 90 fokos tükörpár (1865)

17. Fénytalálkozási kettős hasáb (1865)

18. Érzékeny elektroszkóp (1855)

19. Dörzsölési villamgép papírkoronggal (1847)

20. Módosított elektrofor (1853)

21. Módosított Nicholson-féle multiplikátor (1853)

22. A Holtz-gép sarokváltásának meggátlása: kondenzátortöltés nagy ellenálláson, kisütés kis ellenálláson át (1869)

23. Nagy megosztógép (1869)

24. Megosztásos gépcsoport (1882)

25. Kistérfogatú, nagykapacitású üvegbura-sorozat (1846)

26. Csöves villamszedő (1866)

27. Palackos villamfeszítő ollós szerkezettel (1863)

28. Palackos villamfeszítő emelős szerkezettel (1863)

29. Cső-villamszedős villamfeszítő átforduló sűrítőkkel (1872)

30. Cső-villamszedős villamfeszítő átforduló kisütőkkel (1872)

31. Papírfalas galváncellák (1847)

32. Salétromsavat álló cella-keretek (1852)

33. Szénelektródok gyártása sajtolás nélkül (1847, 1853 1860)

34. Sarokkivezetés saválló kettős burkolattal A belső eredetien szappanosított stearinin (1852) A külső: cerinin (cerisin) és stearinin (1854)

35. Platinával befont számlemezek (1858)

36. Bűzmentesen zárt folyató telepek, salétrom- és kénsavval egyszerre tölthető, üríthető papírcellás elemekkel (1854 1857)

37. Légmentesen zárt, kisellenállású anyagcellák (1859)

38. Bűzmentesen zárt, felhajtó telep, légsűrítő segítségével a kétféle savval egyszerre tölthető, üríthető anyagcellás elemekből (1860)

39. A savgőzök értékesítése a galvántelep állandó regenerálásában (1854 1861)

40. Platinázott kétszénlemezes, papírcellás, egyfolyadékos elem (1856)

41. Egyfolyadékos regenerálódó távirászati telep (1857)

42. Folytonosan működő telep egymást árammal lesarkító elemekből (1862)

43. Átkapcsoló tábla és henger az egymást lesarkító telepekhez (1866)

44. Mangánszuperoxidos ólomakkumulátor (1867)

45. Gáz-elem és telep forgó szénkoronggal, hengerrel (1856, 1860)

46. Főáramkörű hidrosztatikus ívlámpa-szabályzó (1855)

47. Hosszú égésidejű ívlámpa-szabályzó (1857)

48. Összetett forgó vízvoltaméter (1859)

49. Órával szabályzott motoros áramíró (1861)

50. Önműködő áramszabályzó mérleg (1855)

51. Önműködő egysarki áramszabályzó (1868)

52. Forgótekercses áramszabályzó (1868)

53. Az elektromágneses folytonos forgás elve (1829)

54. Sokszorozóban áramváltással forgó elektromágnes (1830)

55. Elektromágnes körül áramváltással forgó sokszorozó (1830)

56. Elektromágnes fölött áramváltással forgó elektromágnes: a legelső elektromágneses motor (1830)

57. Ellenkezően forgó, áramváltós elektromágnes és sokszorozó (1857)

58. Villamos gépkocsi (1842 1854)

59. Két-delejkeresztes áramváltós motor (1854)

60. Áramvezető körül keringő egysarki és kétszeresen egysarki villamdelejpár (1856)

61. Önmaga körül forgó kétszeresen egysarki villamdelej (1856)

62. Áramvezető körül forogva keringő kétszeresen egysarki villamdelejpár (1857)

63. Közös tengely körül forgó kétszeresen egysarki villamdelej és sokszorozó (1857)

64. Egysarki kapcsolásban forgó villamdelejes patkók (1858)

65. Az egysarki motor, dinamó (1859)

66. Áramszakaszok vonzása alatt úszó Ampère-féle szánok (1860)

67. Mérleg az egy egyenesben haladó áramszakaszok taszításához, vonzásához (1868)

68. Egyrétegű dróttölcsérek sorozatából alkotott induktor-tekercs (1863)

69. Az egysarki villamindító önerősítésének elve (1856)

70. A dinamó-villamos elv (1859)

71. Egysarki áramindító szeletes rézhengerrel (1862)

72. Egysarki áramindító szedő-gyűrűk nélkül (1868)

73. Mágnes-elektromos gép kettősen tekercselt vasmaggal (1839)

74. Delejező gép (1856)

75. Elektromágneses, áramváltós gép öngerjesztése (1859)

76. Egyesített Ritchie Pacinotti-gép kétféle gerjesztéssel (1879)